Je bent niet aangemeld · aanmelden · registreer
 

Monumentale bomen in het arboretum Oostereng in Wageningen

Hier worden 38 bomen beschreven in het arboretum Oostereng in Wageningen.

Het vergeten Wagenings arboretum.

Het arboretum in het park van het voormalige landgoed Oostereng, nu onderdeel van de Boswachterij Oostereng van het Staatsbosbeheer, is Nederlands meest vergeten arboretum.

Het arboretum (ca 10 hectare) wordt nu beheerd door studenten en vrijwilligers. Collectiebeheerder en projectcoordinator is Leo Goudzwaard, op persoonlijke titel.

De geschiedenis in het kort:

-Op een kaart uit 1830 is het gebied aangeduid als woeste grond, bos of bomen zijn niet ingetekend. Het maakte ooit deel uit van het Moftbos, maar was in die tijd volledig verwoest.

-In 1843 werd een begin gemaakt met ontginning en verkaveling, en plantte men dennenbos aan. Dit dennenbos met kiemjaar 1840 is nog aanwezig, net ten noorden van het beheergebied, in de zogenaamde "Wolfskuil". Het is nu bosreservaat en leefgebied van o.a. bosuil, zwarte specht en boommarter.

-In 1854 werd landgoed Oostereng aangelegd en een boerderij met landhuis gebouwd, en rechte lanen aangeplant. Deze zijn grotendeels nog aanwezig.

-In 1873 wisselde het terrein van eigenaar, en werd gesproken van kersen- en appelboomgaarden, bossen, lanen, bouw- en weiland en oude bosgronden. Uiteraard werd het terrein flink bemest.

-In 1881 en 1882 meldde men een goede bessenoogst. Het beheergebied bestond toen grotendeels uit boomgaarden, al dan niet met gras. De boomgaarden zijn nu verdwenen.

-In 1899 wisselde het terrein opnieuw van eigenaar, en deze introduceerde "vreemde naald- en loofbomen". Daarvan getuigen nu nog de zware Amerikaanse eiken, douglas-sparren, lariksen, Robinia's en Esdoorns. Dit kan gelden als het begin van de bomenverzameling, een arboretum.

-In 1911 heeft dendroloog en tuinarchitect Leonard Springer voor de toenmalige eigenaar een arboretum aangelegd rond het landhuis en ten oosten van de Regentesselaan. Uit dezelfde tijd stammen ook kleine bosbestanden met zomereik, beuk, linde, douglas, grove den en fijnspar.

-Omstreeks 1925 is de Regentesselaan, genoemd naar Koningin Emma, aangelegd met 4 rijen Hollandse linden.

-In 1936 werd er geschreven over o.a. zware Amerikaanse eiken en beuken.

-In 1941 werd het Staatsbosbeheer de beheerder.

-In 1944 werd een serie landkaarten vervaardigd, van de toestand toen en in het verleden.

-In 1945 werd het landhuis verwoest en is nooit meer opgebouwd.

-Vanaf 1952, toen bosbouwarboretum Hinkeloord in Wageningen (zie elders op deze site)te klein was geworden, vond men hier uitbreidingsmogelijkheden. Boswachterij Oostereng werd toen de leerboswachterij van de Wageningse bosbouwopleiding. Uit deze periode stammen kleine bosbestanden met o.a. Abies grandis, Larix kaempferi, Tsuga heterophylla, Quercus robur, Fraxinus angustifolia en Alnus incana.

-In 1952 heeft Professor G. Houtzagers van de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen(tegenwoordig Wageningen Universiteit), Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek, afdeling Houtteelt, een inventarisatie opgesteld van het bosbouwarboretum. De boswachterij deed toen dienst als leerbos voor studenten van de toenmalige Landbouwhogeschool.

Het bevatte toen 74 verschillende boomsoorten, waaronder vooral naaldbomen en eiken.

-Tussen 1960 en 2002 is er nauwelijks meer onderhoud uitgevoerd, toen het ITAL zich op het terrein vestigde, en het terrein werd afgesloten voor publiek en voor beheer. ITAL staat voor Instituut voor Toegepaste Atoomenergie in de Landbouw. Het instituut verrichte proeven met voedselbestraling voor de houdbaarheid van de produkten.

-In 2002 werden de gebouwen afgebroken. Staatsbosbeheer heeft het onderhoud toen weer ter hand genomen door een deel van de jonge opslag te verwijderen.

-Eind november 2010 zijn de nog aanwezige bijzondere bomen geinventariseerd en blauw gestipt door LG en in februari 2011 door het SBB deels vrijgesteld, een deel van de ongewenste jonge opslag verwijderd en een dunning uitgevoerd met een harvester machine.

Rondom de voormalige gebouwen zijn prachtige grote bomen te bewonderen uit de beginaanleg van het park. Bijzonder zijn twee zeer dikke beuken-proppen, en een van de oorspronkelijke oprijlanen met zomereiken en 2 wintereiken. Een prop bestaat uit meerdere bomen die tijdens de aanplant in een plantgat zijn gezet en nu uitgegroeid tot grote bomenboeketten. Indrukwekkend zijn ook enkele zware Amerikaanse eiken, gewone esdoorns, zomereiken, Robinia's en een derde wintereik uit de beginaanleg anno 1854 of vlak daarna.

Auteur: LG

Zie ook het boek: Quarles van Ufford, C. Oostereng. De geschiedenis van een negentiende-eeuws landgoed op de Zuidwest-Veluwe. Uitgeverij Matrijs.

De bomen

Exemplaar Omtrek Hoogte
Beuk (Fagus sylvatica) "3913" 6,36 m @ 1,30 m ?
Beuk (Fagus sylvatica) "3878" 3,30 m @ 1,30 m 25,50 m
Zomereik (Quercus robur) "3883" 3,26 m @ 1,30 m~ 20 m
Tamme kastanje (Castanea sativa) "3901" 3,18 m @ 1,30 m 33,20 m
Reuzenlevensboom (Thuja plicata) "3658" 3,14 m @ 1,30 m 33,80 m
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) "3882" 3,06 m @ 1,30 m 21,70 m
Edelspar (Abies procera) "3797" 2,95 m @ 1,30 m 29 m
Moseik (Quercus cerris) "3260" 2,77 m @ 1,30 m 28,20 m
Reuzenzilverspar (Abies grandis) "3879" 2,76 m @ 1,30 m 33,60 m
Atlasceder (Cedrus atlantica) "3265" 2,63 m @ 1,30 m 24,40 m
Reuzenlevensboom (Thuja plicata) "3880" 2,60 m @ 1,30 m 30 m
Reuzenlevensboom (Thuja plicata) "20580" 2,25 m @ 1,30 m 35,80 m
Amerikaanse linde (Tilia americana) "3770" 2,20 m @ 1,30 m 23,40 m
Nordmannspar (Abies nordmanniana) "3789" 2,18 m @ 1,30 m 25,50 m
Kaukasische spar (Picea orientalis) "3261" 2,06 m @ 1,30 m 25,30 m
Europese lork (Larix decidua) "3250" 2,03 m @ 1,30 m 32,20 m
Hollandse linde (Tilia ◊ europaea) "3889" 1,94 m @ 1,30 m 33,20 m
Hybride zilverspar (Abies ◊ insignis) "20769" 1,94 m @ 1,30 m 25 m
Japanse ceder (Cryptomeria japonica) "3266" 1,93 m @ 1,30 m 17,20 m
Hollandse linde (Tilia ◊ europaea) "3873" 1,90 m @ 1,30 m 27 m
Hollandse linde (Tilia ◊ europaea) "3872" 1,90 m @ 1,30 m 24 m
Ruwe berk (Betula pendula) "3874" 1,89 m @ 1,30 m 29,60 m
Europese lork (Larix decidua) "3888" 1,88 m @ 1,30 m 32,40 m
Nordmannspar (Abies nordmanniana) "3886" 1,86 m @ 1,30 m 34,20 m
Nordmannspar (Abies nordmanniana) "3887" 1,85 m @ 1,30 m 30,20 m
Nordmannspar (Abies nordmanniana) "3790" 1,82 m @ 1,30 m 24,70 m
Europese lork (Larix decidua) "3871" 1,75 m @ 1,30 m 25,90 m
Bartrameik (Quercus ◊ heterophylla) "20768" 1,66 m @ 1,30 m 23,40 m
Californische cipres (Chamaecyparis lawsoniana) "3896" 1,47 m @ 1,30 m 30,80 m
Nordmannspar (Abies nordmanniana) "3885" 1,45 m @ 1,30 m 28,40 m
Zilvereik (Quercus bicolor) "3263" 1,38 m @ 1,30 m 18 m
Grootbladige Japanse berk (Betula maximowicziana) "3267" 1,27 m @ 1,30 m ?
Edelspar (Abies procera) "3798" 1,27 m @ 1,30 m 21,90 m
Haagbeuk (Carpinus betulus) "3791" 1,23 m @ 1,30 m 21,30 m
Turkse hazelaar (Corylus colurna) "20579" 1,18 m @ 1,30 m 24 m
Geelhout (Cladrastis kentukea) "3264" 1,06 m @ 1,30 m 13,40 m
Zachte berk (Betula pubescens) "3793" 1 m @ 1,30 m 20,60 m
Suikerberk (Betula lenta) "3914" ? ?

Toon op kaart Download GPX Wijzig gegevens van deze plaats

Locatie 1

Arboretum Oostereng, foto door Leo Goudzwaard

[Begin van pagina]

Moseik (Quercus cerris) "3260"

Arboretum Oostereng, foto door Leo Goudzwaard

Edelspar (Abies procera) "3797"

Arboretum Oostereng, foto door Nardo Kaandorp

Arboretum Oostereng, foto door Nardo Kaandorp

Beuk (Fagus sylvatica) "3878"

Arboretum Oostereng, foto door Leo Goudzwaard

[Begin van pagina]

Toon alle foto's (10 in totaal)...

© MonumentalTrees.com · voorbehoud · ook beschikbaar in · Castellano · Deutsch · English · FranÁais · vertalen?